ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” (MSc in Information Systems), αποτελεί συνέχεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» που λειτουργεί στο ΤΕΙ ΑΜΘ από το 2011 με ιδιαίτερη επιτυχία. Επανιδρύθηκε με βάση τον Ν.4485/2017 (απόφαση 1669 – ΦΕΚ τ.Β΄ 3100/31.7.2018).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MAIS – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2018-2019)

previous arrow
next arrow
Slider

Δρ. Χατζής Βασίλειος

Διευθυντής Προγράμματος

Χαιρετισμός Διευθυντή

Καλώς ήρθατε!

Τα Πληροφοριακά Συστήματα, είναι ένα συναρπαστικό και προκλητικό πεδίο μελέτης που συνεχίζει να εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και προσφέρει μια πληθώρα ευκαιριών σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με πολλές μελέτες στην Ευρώπη και την Αμερική οι σχετιζόμενες με αυτή τη γνωστική περιοχή θέσεις εργασίας θα είναι μεταξύ των ταχύτερα αυξανόμενων της επόμενης δεκαετίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα» έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται, αλλά και αποφοίτους ανώτατων σχολών να επενδύσουν στη σύγχρονη γνώση ώστε να προετοιμαστούν για να κατακτήσουν αξιόλογες θέσεις στην αγορά εργασίας. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εμπορικές εταιρείες ή εταιρίες λιανικής καθώς και όλοι οι οργανισμοί κάνουν χρήση συστημάτων συγκέντρωσης και αξιοποίησης πληροφοριών και χρειάζονται πλέον ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους με γνώσεις και υπόβαθρο στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

Μέσα από την απόκτηση νέων γνώσεων, την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και την καλλιέργεια της ικανότητας ηγεσίας και λήψης αποφάσεων ο απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα», έχει όλα τα εφόδια να πετύχει την κατάκτηση υψηλών προσωπικών στόχων, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και την πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Π.Μ.Σ "Πληροφοριακά Συστήματα" στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών οι οποίοι:

Θα κατέχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν διοικητικά και οικονομικά τη ροή και τα προϊόντα της πληροφορίας μέσα από σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα.

Θα αντιλαμβάνονται τα οφέλη από τη χρήση και την προσαρμογή της πληροφορικής στον εντοπισμό των επίσημων και ανεπίσημων διαδικασιών που εφαρμόζονται σε μία επιχείρηση από όλους τους εργαζόμενους/χρήστες.

Θα καταγράφουν πληροφορίες και δεδομένα μέσα στους οργανισμούς και να τα αξιοποιούν παρέχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες, στατιστική επεξεργασία, μοντελοποίηση, έλεγχο και υποβοήθηση στη λειτουργία, διοίκηση και λήψη αποφάσεων.

Θα αντιμετωπίζουν προβλήματα εφαρμογής των συστημάτων πληροφοριών όπως την αντιμετώπιση της ενσωμάτωσης της στρατηγικής, των διαδικασιών, των ανθρώπων και της τεχνολογίας συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

Θα αναλύουν, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, ελέγχουν, υλοποιούν και ολοκληρώνουν δράσεις για τη δημιουργία νέων καινοτόμων Πληροφοριακών Συστημάτων ή την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας στο ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα”, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη διπλανή φόρμα και έπειτα θα σας αποσταλεί στην ηλ. διεύθυνση σας η αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στο mais@teiemt.gr

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μας, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στα εξής νούμερα: 

Σταθερό:  2510 462325
Κινητό:  694 908 9807

είτε μέσω e-mail στο mais@teiemt.gr

Close Menu